0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

25.11.2019r.

Koleżanki i Koledzy,


Z upoważnienia Przewodniczącego OPZZ Pana Andrzeja Radzikowskiego, przekazuję w załączniku "Oświadczenie kierownictwa OPZZ z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania zasiłków chorobowych".


Z poważaniem,
Sabina Zaranek
Sekretariat Wiceprzewodniczącej OPZZ

25.11.2019r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

25.11.2019r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

22.11.2019r.

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy

Przewodniczące/Przewodniczący

 • Ogólnokrajowych Organizacji Członkowskich OPZZ
 • Rad Wojewódzkich OPZZ


Członkinie/Członkowie

 • Komisji Problemowych OPZZ


Z upoważnienia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego w załączeniu przekazuję projekt ustawy z prośbą o wyrażenie opinii:

 • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (EW-020-4/1).


Projekt ustawy został zgłoszony przez Klub Parlamentarny Lewicy w dniu 19 listopada 2019 r. Nie został mu jeszcze nadany bieg legislacyjny, natomiast autorzy projektu przesłali go do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z prośbą o ustosunkowanie się do zaproponowanych rozwiązań.


Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje kilka znaczących zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, w tym:

 1. Zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia.
  1. Podniesienie najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 zł., a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 zł.
   1. Wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

   Ewentualne uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: grzybowski@opzz.org.pl lub duda@opzz.org.pl do dnia 9 grudnia 2019 r.

   Kliknij aby pobrać: Projekt Ustawy Klubu Parlamentarnego Lewicy

   Z poważaniem,
   Sabina Zaranek
   Sekretariat Wiceprzewodniczącej OPZZ

   18.11.2019r.

   Koleżanki i Koledzy,

   Z upoważnienia Przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego przesyłam Stanowisko Kierownictwa OPZZ w sprawie zniesienia limitu trzydziestokrotności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

   Z poważaniem,
   Sabina Zaranek
   Sekretariat Wiceprzewodniczącej OPZZ