0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

12.12.2019r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

12.12.2019r.

KOMUNIKAT

W załączeniu udostępniamy projekt znowelizowanej Kampanii Programowej OPZZ pt. "Godna Praca, Płaca i Emerytura".

Aby poprać kliknij POBIERZ

Zarząd MZZPS

02.12.2019r.

KOMUNIKAT

Stanowisko

Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie sytuacji w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jest zaniepokojona decyzją spółki ArcelorMittal Poland S.A. o wielomiesięcznym wygaszeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Nowej Hucie w Krakowie. W świetle składanych przez zarząd tej spółki deklaracji oraz zapewnień strony rządowej i samorządowej o prowadzeniu zaawansowanych rozmów na temat utrzymania produkcji, decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała i szkodliwa społecznie. Należy ocenić ją negatywnie również z punktu widzenia ekonomicznego oraz priorytetów polityki energetycznej Polski. W tej sytuacji Rada OPZZ w pełni identyfikuje się z protestującymi pracownikami Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

Rada OPZZ obawia się, że wygaszenie produkcji będzie trwałe, a nie tymczasowe, co będzie skutkować redukcją zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Zagrożenie to jest realne i dotyczy 1500 do 2000 osób a także firm zależnych i kooperujących z ArcelorMittal Poland S.A. Pozbawienie krakowskiej huty pracy Wielkiego Pieca oraz stalowni spowoduje poważne skutki społeczno-gospodarcze dla wielu mieszkańców województwa małopolskiego. W pierwszej kolejności odczuje je osoby zatrudnione w krakowskiej hucie oraz ich rodziny. Dlatego Rada OPZZ oczekuje, że spółka ArcelorMittal Poland S.A., która deklaruje przestrzeganie w prowadzonej przez siebie polityce zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie dopuści do tego, aby pracownicy spółki stracili pracę.

Rada OPZZ uważa ponadto, że niezbędne jest zaangażowanie się rządu w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, która ma obecnie miejsce, i doprowadzenie do przywrócenia pracy części surowcowej w Krakowie. Takie zaangażowanie jest również uzasadnione w kontekście działań podejmowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa oraz Rady Dialogu Społecznego. To właśnie w trakcie ostatniego posiedzenia Rady, które odbyło się dnia 17 października 2019 roku strona pracowników i strona pracodawców podjęły uchwałę Nr 84 w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Rada OPZZ wskazuje również na konieczność rozwiązania wielu problemów branży hutniczej, w tym kwestii bardzo wysokich kosztów energii w Polsce. Niezbędne są także konkretne działania na poziomie unijnym, ponieważ do kraju dociera coraz więcej stali z importu. OPZZ postuluje o przyjęcie politycznej strategii na poziomie unijnym, która zapewni utrzymanie konkurencyjności sektorom przemysłowym UE w trakcie procesu transformacji. Należy uwzględnić ryzyko transferu emisji (carbon leakage) poza UE oraz zapewnić, aby wytworzone produkty były weryfikowane w trakcie swojego cyklu życia z uwzględnieniem ich śladu węglowego. Konieczne jest wdrożenie w prawie UE tzw. węglowego środka wyrównawczego (carbon border adjustment) oraz wprowadzenia transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla.

Niezależnie od powyższego Rada OPZZ apeluje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska związków zawodowych w kwestii wielomiesięcznego wygaszenia wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych