0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

22.06.2020r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZP Synthos SA i Spółek informuje, że w dniu 18.06.2020r., podjął uchwałę, że ze względu epidemiologicznych nie będzie dopłacał do imprez rekreacyjno-sportowych.
Przyczyną są rządowe ograniczenia, w zamian za to zostanie wypłacona każdemu członkowi Związku zapomoga materialna w kwocie 150zł., przeznaczeniem na zakup ochrony osobistej.

Zarząd MZZPS

22.06.2020r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

18.06.2020r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

18.06.2020r.

Stanowisko Rady OPZZ
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID – 19

Rada OPZZ negatywnie ocenia działania rządu w czasie pandemii koronawirusa, szczególnie w zakresie utrzymania miejsc pracy i ochrony wynagrodzeń pracowników.

Do OPZZ docierają dramatyczne sygnały: zapowiedzi zwolnień grupowych, nieprzedłużanie umów na czas określony, pozbywanie się zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Rada OPZZ podkreśla, że ochrona miejsc pracy i płacy to jedyna skuteczna metoda przygotowania się do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Rada OPZZ oczekuje prawdziwych informacji o zwolnieniach grupowych, o ilości pracowników na przestoju, o obniżonym wymiarze czasu pracy i skali bezrobocia.

Żądamy zabezpieczenia przez państwo 100 % wynagrodzeń pracowników i pełnej ochrony przed zwolnieniem. Domagamy się długofalowej wizji rynku pracy, w tym zasiłku dla bezrobotnych na poziomie 50 % ostatniego wynagrodzenia. Chcemy uczciwych danych o wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej na walkę z bezrobociem. Środki te powinny być dysponowane w uzgodnieniu z partnerami społecznymi.

Rada OPZZ krytycznie ocenia kolejne, antypracownicze pomysły rządu:

To między innymi, obniżenie płac - nawet na rok po zakończeniu epidemii; możliwość zwalniania i cięcia wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych; niższe odprawy i odszkodowania oraz świadczenia pieniężne dla zwalnianych; zawieszenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalno-bytowych; przymusowe urlopy wypoczynkowe; likwidacja „wczasów pod gruszą”. Projekty antykryzysowych rozwiązań tworzone są w pośpiechu bez konsultacji z partnerami społecznymi, bez wspólnej oceny ich skutków.

Rada OPZZ kwestionuje przepis tarczy antykryzysowej, który umożliwia premierowi odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego. Rodzi to obawy, że usuwani będą ci, którzy piętnują nieprawidłowości, czyli niewygodni dla władzy.

Oczekujemy racjonalnych i skutecznych działań rządu. To nie my, pracownicy, zlekceważyliśmy sygnały o nadciągającej epidemii! To my, pracownicy, płacimy najwyższą cenę za niefrasobliwość władzy! Mimo to, jesteśmy gotowi do walki z kryzysem i odbudowy polskiej gospodarki. Niestety, akty prawne, które powinny w tym pomóc, wykorzystywane są przez rządzących do bieżącej gry partyjnej i nieuzasadnionego, nadmiernego ograniczania praw obywatelskich. Środki kierowane na bezpośrednie wsparcie utrzymania miejsc pracy i wynagrodzeń pracowniczych są kilkakrotnie mniejsze niż te adresowane do przedsiębiorców. Z sygnałów napływających do OPZZ wynika, że nie wszyscy pracodawcy uczciwie dzieją się nimi z pracownikami.

Mówimy dość! Żądamy rzetelnego, merytorycznego i uczciwego dialogu oraz wymiernego wsparcia ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników.

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

08.06.2020r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

08.06.2020r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

05.06.2020r.

Szanowni Państwo,

Bistro Chemik ma przyjemność powiadomić, że po krótkim okresie nieobecności spowodowanym pandemią wznawiamy naszą działalność w pełnym wymiarze z zachowaniem wszystkich zasad ostrożności. Zapraszamy od poniedziałku 8 Czerwca od godziny 7:00 rano. Zapraszamy również do składania zamówień telefonicznie wraz z dowozem 660094623

W menu:
Jedzenie na wagę
Pierogi dobrze nadziane
Menu Dania
Kawa
Herbata
Napoje zimne
Słodycze
Drożdżówki

Serdecznie zapraszamy.

Załoga Bistro Chemik

05.06.2020r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

03.06.2020r.

KOMUNIKAT

Z upoważnienia Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina przekazujemy w załączeniu senacki projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, zwracając się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag/opinii/komentarzy do dnia 10 czerwca 2020 r. na email: gorna@opzz.org.pl .

POBIERZ

Zarząd MZZPS

02.06.2020r.

KOMUNIKAT

W załączeniu przekazujemy pismo do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w którym domagamy się pilnego zniesienia zakazu zgromadzeń, sygnalizujemy poważne problemy w branży Górniczo-Energetycznej oraz żądamy pilnych rozmów w tej sprawie w ramach Rady Dialogu Społecznego!

POBIERZ

Zarząd MZZPS

01.06.2020r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

01.06.2020r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS