0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

D Z I S I A J:

PIKIETA MIĘDZYZWIĄZKOWEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBY CELNEJ RP

(Warszawa, Ministerstwo Finansów, godz. 12 – 14)

Posiedzenie Zarządu Głównego ZZ Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

(Augustów)


K O M U N I K A T

Franciszek Bobrowski


Program dobrowolnych odejść (PDO) – czekamy na odpowiedź rządu

W zawiązku z licznymi pytaniami w sprawie wniosku OPZZ do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do rekompensat wypłacanych pracownikom na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść (PDO), uprzejmie informujemy, że wciąż czekamy na odpowiedź ministra finansów w tej sprawie.

O otrzymanej odpowiedzi powiadomimy Państwa niezwłocznie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Franciszek Bobrowski

wiceprzewodniczący OPZZ

Celnicy protestują. Problemem Krajowa Administracja Skarbowa i emerytury

Służba Celna protestuje przeciwko planom utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Pomysł jest forsowany przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy może być gotowy do końca maja. Punktem zapalnym jest także fakt, że celnicy wciąż nie zostali włączeni do systemu emerytur mundurowych. W piątek 13 maja w Warszawie odbędzie się pikieta celników przed gmachem resortu finansów.

przeczytaj

Spory zbiorowe: Związki chcą praw dla zleceniobiorców. A firmy skutecznego dialogu

Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ: - Zdecydowanie oczekiwaliśmy ustawy, która zrealizuje wyrok TK. Mamy wątpliwości dotyczące niektórych szczegółowych rozwiązań, np. nie do końca uzasadnione wydaje się wprowadzenie wymogu co najmniej 6-miesięcznego nieprzerwanego zatrudnienia, od którego ma zależeć prawo koalicji. Ale sam kierunek zmian dotyczących poszerzenia prawa do zrzeszania się w związki zawodowe jest naszym zdaniem właściwy.

przeczytaj

Wyzysk pracownika ma się w Polsce dobrze: To nie jest kraj przyjazny dla ludzi na etacie

Polska nie jest krajem przyjaznym dla pracowników. Płace są niskie, zatrudnienie niestabilne, a na dodatek pracodawcy często łamią prawa pracownicze. Osoby wkraczające obecnie na rynek często nie wiedzą, na czym polega zatrudnienie etatowe.

przeczytaj

Minister edukacji zapewnia pracę

Uwaga, nauczyciele zagrożeni utratą pracy: minister edukacji powiedziała, że nikt nie straci pracy z powodu wycofania dzieci sześcioletnich z pierwszej klasy.

przeczytaj

Szkolenia dla związkowców

Z inicjatywy grupy trenerów Związku Zawodowego Górników w Polsce ruszyły szkolenia dla działaczy związkowych w ramach katowickiej Rady Powiatowej OPZZ. Pierwsze szkolenie odbędzie się 17-18 maja.

przeczytaj