0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ

W dniach 25 do 26 października odbywa się w Brukseli spotkanie europejskich liderów związkowych Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych, na którym OPZZ reprezentują przewodniczący Jan Guz i Adam Rogalewski. Liderzy związkowi debatują między innymi nad Europejskim Filarem Praw Socjalnych oraz strategią na rzecz przemysłu.

przeczytaj

Ekspertyza ETUI - Dlaczego Europa Wschodnia i Centralna potrzebuje wzrostu płac

Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) działający przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) przygotował ekspertyzę dotyczącą ewolucji płac w Europie Środkowej i Wschodniej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

przeczytaj

Polska Grupa Górnicza: W kopalniach szykuje się strajk

Zaostrza się sytuacja w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związek zawodowy Sierpień'80 ogłosił pogotowie strajkowe w zakładzie Ruda, powstałym w wyniku połączenia trzech rudzkich kopalń: Bielszowice, Halemba-Wirek i Pokój. Referendum strajkowe zaplanowano na 7 listopada, natomiast ewentualny strajk całkowity miałby się odbyć 20 listopada. Jeszcze wcześniej, bo 6 listopada, związek rozważa organizację dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.

przeczytaj

O pracownikach żurawi

25 października w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów BHP przy obsłudze żurawi. Projektowane rozporządzenie ma określać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z obsługą żurawi wieżowych i szybkomontujących.

przeczytaj

Zakaz handlu w Wigilię?

Zakaz we wszystkie niedziele? A może zagwarantowane dwie wolne w Kodeksie pracy lub dodatkowe pieniądze dla chętnych do pracy w siódmy dzień tygodnia? Dziś sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się ustawą o zakazie handlu, a propozycji wciąż przybywa. Niektóre związki zawodowe poszłyby na ustępstwa, np. w zamian za wprowadzenie zakazu handlu w Wigilię!

przeczytaj

Seksistowskie teksty do przedstawicielki związków

Dominika Gawryś-Gwiazda, przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Administracji Województwa Śląskiego w Bytomskich Mieszkaniach, złożyła skargę na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu, Mariusza Janasa. Powód? Seksistowskie słowa, jakie pod m.in. jej adresem skierował.

przeczytaj

Świadczenia przedemerytalne: Rząd dalej będzie łatał deficyt pieniędzmi pracowników

Państwo teoretycznie ułatwiło zatrudnionym dostęp do środków z funduszu gwarantowanych świadczeń, a następnie... zastosowało sztuczkę, przez którą pieniądze pójdą na wypłatę świadczeń przedemerytalnych. W praktyce zatem składka na FGŚP (0,1 proc. podstawy wymiaru) jest podatkiem, z którego rząd może finansować dowolne działanie. – A pracownicy porzuconych lub upadających firm nadal będą musieli czekać miesiącami na wypłaty z FGŚP – tłumaczy Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.

przeczytaj

MRPIPS: Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować?

Przepisy ustawy o ZFŚS nie określają, jaka zależność ma istnieć pomiędzy sytuacją rodzinno-bytową a materialną osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS. Nie obowiązuje również żadna reguła określająca sposób i zakres gromadzenia danych o sytuacji socjalnej pracownika.

przeczytaj

Zawalcz z nami o wzrost funduszu świadczeń socjalnych

przeczytaj