0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

OPZZ interweniuje u Marszałka Sejmu w sprawie PPL

Grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyła na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze". Projektodawcy tłumaczą, że ze względu na szczególną rolę zadań realizowanych przez PPL niezbędna jest profesjonalizacja nadzoru nad działalnością tego przedsiębiorstwa poprzez rezygnację z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej powoływanej z osób spełniających standardowe wymagania stawiane członkom rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Projekt ustawy nie gwarantuje miejsca w jej składzie przedstawicielom pracowników. OPZZ wystąpiło do Marszałka Sejmu z wnioskiem o pilne wstrzymanie prac na projektem do czasu przedstawienia opinii w sprawie przez związki zawodowe.

przeczytaj

19 lipca sejmowa komisja zajmie się wnioskiem o referendum edukacyjne

W środę, 19 lipca, odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej dotyczące wniosku obywatelskiego o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Informacja o zaplanowanym posiedzeniu komisji podana została na stronie internetowej Sejmu. Zaplanowane na przyszły tydzień - 18, 19, 20 lipca - posiedzenie Sejmu będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną. Na następne posiedzenie Sejm zbierze się w połowie września. Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.

przeczytaj

Rada Branży "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka"

11 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branży OPZZ "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka". Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu grup zawodowych, regionów i zakładów pracy oraz członkowie kierownictwa OPZZ, Jan Guz i Wiesława Taranowska. Obrady otworzył przewodniczący Rady, Sławomir Redmer, który odniósł się między innymi do pogarszającej się kondycji dialogu społecznego w Polsce.

przeczytaj

Import węgla wzrasta. Górnikom się to nie podoba

Polska kupuje węgiel z zagranicy. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu od stycznia br. do końca kwietnia do naszego kraju napłynęło 3,1 mln to węgla z czego 2 mln ton to węgiel koksujący. Związki zawodowe, także Jastrzębskiej Spółki Węglowej, protestują przeciwko importowi węgla, szczególnie z Rosji. Górnicze związki zawodowe od dawna domagają się ograniczenia importu węgla, szczególnie z Rosji. Działacze postulują wprowadzanie tak zwanych certyfikatów na węgiel, które potwierdzałyby jego odpowiednią jakość.

przeczytaj

Rada Ministrów zaleciła stosować aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Oznacza to, że Rada Ministrów oczekuje praktycznego zastosowania przez jednostki w możliwie jak najszerszym zakresie nowych przepisów dotyczących kryteriów pozacenowych, klauzul społecznych i obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienia. Ich upowszechnienie powinno przyczynić się do poprawy warunków pracy osób realizujących zamówienie publiczne.

przeczytaj

20 dni aresztu, bo zorganizował protest przeciwko ograniczaniu wolności słowa

Policjanci zatrzymali Piotra Nowaka, działacza OZZ Inicjatywa Pracownicza, za przewodniczenie nielegalnemu zgromadzeniu. Sprawa dotyczy protestu na Lotnisku Chopina w Warszawie przeciwko ograniczaniu wolności słowa, który odbył się w grudniu 2014 roku. Nowak poinformował na Facebooku, że policja od jakiegoś czasu nachodziła jego rodzinę, ale policjanci nie chcieli powiedzieć, w jakiej sprawie. - Mówili im, że mają dla mnie jakieś pismo. Na miejscu, a spotkaliśmy się na mieście, okazało się, że mnie zatrzymują – napisał.

przeczytaj

Dziennikarze krytykują Polskie Radio za odsunięcie Wojciecha Dąbrowskiego od pracy. „Skandal, żenada, bardzo zła decyzja”

Wojciech Dąbrowski został wysłany na urlop po tym, jak w radiowej Jedynce przeprowadził dociekliwy wywiad z premier Beatą Szydło. Zapytał ją m.in. dlaczego nie przemawiała na kongresie PiS ani nie brała udziału w spotkaniach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jaka jest sytuacja ministrów, których pracę krytycznie ocenił na kongresie Jarosław Kaczyński oraz o decyzję UNESCO zakazującą dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wieczorem dziennikarz został wezwany przez szefów radiowej Jedynki. Jak opisał potem, usłyszał, że ma natychmiast wziąć przysługujący mu urlop, wskutek czego nie będzie w pracy do 6 sierpnia. Zasugerowano też, że zaraz potem zostanie zwolniony.

przeczytaj

Chcesz przejść na emeryturę w obniżonym wieku? ZUS ponagla do składania wniosków o kapitał początkowy

Od ustalenia kapitału początkowego będzie zależeć wysokość świadczenia i termin jego przyznania. To istotne dla osób chcących przejść na emeryturę w obniżonym wieku. - Dlatego tak ważne jest odszukanie dokumentacji płacowej, o co z roku na rok coraz trudniej. Są także coraz większe problemy z dotarciem do świadków pracujących w danym zakładzie pracy na takim samym stanowisku, którzy mogą potwierdzić okres zatrudnienia – zwraca uwagę Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, członek rady nadzorczej ZUS.

przeczytaj

Polacy o związkach zawodowych

Piotr Szumlewicz: - Centrum Badań Opinii Społecznej przedstawiło nowy raport o opinii Polaków na temat związków zawodowych. Wynika z niego, że chociaż związkowcy w Polsce są wciąż marginalizowani, większość badanych chciałaby, aby nasza rola była większa. Raport pokazuje, że uzwiązkowienie w Polsce jest niskie. Do związków zawodowych należy zaledwie 10,8% pracowników najemnych, czyli 5,2% ogółu badanych. Warto jednak podkreślić, że najwięcej związkowców należy do organizacji zrzeszonych w OPZZ. Stanowią oni 4,6% pracowników najemnych. 3,0% należy do Solidarności, 1,3% do FZZ, a 1,9% do innych związków.

przeczytaj