0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

27.02.2013r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

27.02.2013r.

KOMUNIKAT
Zarząd MZZPS

12.02.2013r.

KOMUNIKAT

W załączeniu Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 16 stycznia 2013 r.

<zobacz>

Zarząd MZZPS

10.02.2013r.

Kolonie

Zarząd MZZPS

01.02.2013r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w Grupie Synthos wyjaśniają ,że paczki „mikołajkowe” dla dzieci, które były wręczane na początku grudnia 2012r. nie były finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarząd MZZPS

01.02.2013r.

KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIA STATUTOWE

1. Z tytułu urodzenia dziecka 250zł.

2. Z tytułu przejścia na emeryturę, rentę. 200zł.
/prawo do świadczenia statutowego nabywa się po 1-rocznej przynależności do Związku./

3. Z tytułu odwiedzin chorego członka Związku. 50zł.
/dotacja z tytułu odwiedzin chorego przysługuje po minimum 14 dniach pobytu w szpitalu, 30 dniach choroby w domu./

4. Dotacja do imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez członków Związku. 50zł.

5. Dotacja do wyjazdu dziecka na zorganizowany wypoczynek 200zł.
/przysługuje raz w roku dla dziecka do lat 16 po minimum 7 dniach pobytu/

6. Dopłata do imprez kulturalno-oświatowych. 25%ceny biletu

Członek Związku nabywa prawo do świadczenia statutowego po 6 miesiącach członkostwa.

Zarząd MZZPS