0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

31.05.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

31.05.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

25.05.2016r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że organizujemy pobyt wczasowy w Czarnogórze w terminie od 01.-10.07-2016r. oraz w Bułgarii od 05.08.-14.08.2016r.

Więcej informacji w siedzibie Związku lub pod numerem telefonu 21-62.

Zapisy na wyjazd do Czarnogóry przyjmujemy do 08-06-2016r.

Zarząd MZZPS

25.05.2016r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że organizujemy wycieczkę do Wiednia w terminie
17-19.06.2016r.

Więcej informacji w siedzibie Związku lub pod numerem telefonu 21-62.

Zapisy przyjmujemy do 08-06-2016r.

Zarząd MZZPS

25.05.2016r.

KOMUNIKAT
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – rok 2016

Dział Administracji Personalnej informuje, że Pracodawcy oraz Organizacje Związkowe uzgodniły przedziały dochodu uprawniające do korzystania z dofinansowań świadczeń przewidzianych w obowiązujących Zakładowych Regulaminach Świadczeń Socjalnych.

Tabele obowiązują dla pracowników:

· Synthos S.A.,

· Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

· Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.,

· Synthos Agro Sp. z o.o.

Poniżej tabele poszczególnych dopłat:

TABELE DOPŁAT

Tabela dopłat nr 1

Ekwiwalent za urlop pracownika

L.p.

Średni dochód brutto na członka rodziny (wynikający z rocznego zeznania podatkowego)

Kwota

Ekwiwalentu

(brutto) 2016

1.

0-1500 zł

1300 zł

2.

1501-2500 zł

1200 zł

3.

2501-3000 zł

900 zł

4.

3001-3500 zł

700 zł

5.

3501-4000 zł

500 zł

6.

4001 i powyżej

380 zł

Tabela dopłat nr 2

Dofinansowanie wypoczynku dzieci w formie zorganizowanych wyjazdów /kolonie, obozy, zielone szkoły/.

Średni dochód brutto na członka rodziny (wynikający z rocznego zeznania podatkowego)

Kwota

Dofinansowania

(brutto) 2016

0-1500 zł

1100 zł

1501-2000 zł

900 zł

2001-2500 zł

700 zł

Tabela dopłat nr 3

Tabela dofinansowania paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Spółek.

Średni dochód brutto na członka rodziny (wynikający z rocznego zeznania podatkowego)

Kwota

Dofinansowania

(brutto) 2016

0-2500 zł

100 zł

2501 i powyżej

90 zł

Informujemy, że tabele poszczególnych dopłat dostępne są również

w firmowym inecie w zakładce Kadry oraz w Dziale Administracji Personalnej.

Równocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Dział Administracji Personalnej przeprowadzi losową kontrolę złożonych oświadczeń dotyczących zadeklarowanego średniego dochodu na członka rodziny.

Zarząd MZZPS

23.05.2016r.

KOMUNIKAT

Wzrost wynagrodzeń, waloryzacja emerytur i rent w 2017. Wspólna propozycja reprezentatywnych central związkowych

19 maj 2016

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" i Forum Związków Zawodowych uzgodniły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Stanowisko jest wynikiem prac strony związkowej w Radzie Dialogu Społecznego opartych o prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przedstawionych Radzie przez rząd na początku maja br., zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Reprezentatywne związki zawodowe proponują, by w 2017 r. wzrost:

  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7 proc.;
  • wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9 proc.;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił nie mniej niż 6,5 proc.

OPZZ, NSZZ „Solidarność" i FZZ proponują, by wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016. Dodatkowo strona związkowa Rady Dialogu Społecznego wnioskuje, by zagwarantować w sposób systemowy waloryzację najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w taki sposób, by zapewniała ona utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej.

Strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zastrzegła sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017r.

Treść listu (PDF)

Biuro Prasowe OPZZ

13.05.2016r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w Firmie G.K. SYNTHOS informują, że Zarząd Firmy odpowiedział na wniosek Związków Zawodowych i podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowego jednorazowego świadczenia z okazji „DNIA CHEMIKA” w wysokości 300 zł brutto, płatne w czerwcu 2016 r.

Zarząd MZZPS

06.05.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

06.05.2016r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

06.05.2016r.

KOMUNIKAT

1-go maja uczestnicząc w manifestacji w Warszawie, oddaliśmy hołd poległym robotnikom w Chicago w roku 1886. Ta najwyższa ofiara, swoje życie, które złożyli robotnicy walczący min. o 8-mio godzinny dzień pracy nie poszła na marne. Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć. Cześć Ich Pamięci!. Popierając osobiście jakże aktualne postulaty OPZZ maszerowaliśmy pod hasłami - Godna Praca, Godna Płaca, Godna Emerytura….

Bogdan Połacarz
Przewodniczący MZZPSynthos S.A. i Spółek

06.05.2016r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS